0 ۰ ریال
 

Tag: نوشتن

نویسنده باش

۱ Comment

اهل نوشتنی؟
نیستی؟!
تا به حال شده یک ورق کاغذ پیش رو بگذاری… بنویسی… هر چه می‌خواهد دل تنگت؟
حال عجیبی است. در آغاز احساس می‌کنی نمی‌توانی بنویسی. کلمات دورند، سختند، در قلم جاری نمی‌شوند. اما همین که شروع می‌کنی، انگار با قطره قطره جوهری که روی کاغذ سرازیر می‌شود بار دلت سبک می‌شود. کسانی که اهل نوشتنند این جمله را بارها در دل با خود گفته‌اند: «نوشتن همیشه جواب می‌دهد.» شاید این جمله اغراق آمیز باشد، ولی در این که نوشتن تأثیر عجیبی در حس و حال و اوضاع و احوال روحی انسان دارد شکی نیست. پس اگر هنوز اهل نوشتن نیستی قلم بردار، امتحان کن. شاید جواب داد و اهل نوشتن شدی. اما اگر اهل نوشتنی با ما باش. از نوشتن خواهیم گفت و از لذت نوشتن و از سرگرمی‌های اهل نوشتن و از لذت سرگرمی با نوشتن و نوشتنی‌ها.