0 ۰ ریال
 

شرایط همکاری با نشر آن‌ســـو

No Comments

۱. موضوع فعالیت نشر آن‌سو علوم انسانی است و آثاری با موضوع ادبیات، هنر، فرهنگ و فلسفه در اولویت انتشار قرار دارند.

۲. نشر آن‌سو انتشار الکترونیک متنی و صوتی آثار را در قالب فایل‌ها محافظت شده را در برنامهٔ خود دارد؛ لذا حق انتشار الکترونیک در قراردادهای آن‌سو ملاحظه می‌شود و حقوق پدیدآوران از فروش الکترونیک نیز برابر تعرفه مندرج در قرارداد پرداخت می‌شود.

۳. نشر آن‌سو کتاب‌های حوزه کودک و نوجوان را صرفا به‌صورت الکترونیک و از طریق اپلیکشن‌های کتاب‌خوان عرضه می‌کند.

۴. سهم پدیدآوران از عواید نشر کتاب متناسب با نوع کتاب و امتیاز اخذ شده در ارزیابی‌ها بین ۸ تا ۱۲ درصد خواهد بود که پس از انتشار کتاب ظرف مدت مندرج در قرارداد پرداخت خواهد شد.

۵. در صورتی که مایل بودید انتشار اثرتان را به نشر آن‌سو بسپارید می‌توانید نسخه‌ای از آن را به رایانشانی ansoo.pub@gmail.com ارسال نمایید تا توسط کارشناسان ارزیابی شود و حداکثر ظرف مدت سه ماه از نتیجه ارزیابی مطلع شوید.

Categories: درباره ما

دیدگاهتان را بنویسید